Skip to main content

Politica datelor personale ale clientului

Aici oferim informatii despre modul in care Strider Sports International, Inc., 2221 N. Plaza Dr., Rapid City, South Dakota 57702, USA, ("noi") vom procesa datele tale personale.

1. Scopul procesarii datelor Dvs. Personale

Procesam datele Dvs. personale in urmatorul scop:

 1. desfasurarea procesului de vanzare si distributie, inclusiv dfacturare;
 2. administrarea relatiei cu (potentialii) clienti, inclusiv analiza nevoilor si a modului in care clientii folosesc produsele si serviciile noastre;
 3. organizarea si documentarea evenimentelor si a interactiunilor (ex. evenimente promotionale, inclusiv cursele copiilor, evenimentelor de promovare si a programelor ""invat sa merg pe bicicleta", telefoanelor, mesajelor pe e-mail, conversatiilor si intalniriloe) cu clientii;
 4. managementul intregului proces de vanzare inclusiv prin vouchere (dupa caz);
 5. disponibilitatea anumitor servicii online pentru clineti si imbunatatirea si dezvoltarea continua a acestora; identificarea, prevenirea si investigarea atacurilor cibernetice la adresa acestor servicii; si analiza in scop statistic a accesului si utilizarii acestor servicii;
 6. analize in scop de business si statistic, inclusiv agregarea datelori n vederea analizei tendintelor de piata si anticiparea nevoilor clientilor;
 7. analiza si previzionarea nevoii clientilor;
 8. direct marketing prin intermediul mejloacelor electronice si non-electronice precum si promovare;
 9. managementul oportunitatilor de afaceri si monitorizarea acestora;
 10. analiza gradului de satisfactie a clientului;
 11. managementul si administrarea serviciilor de garantie si a reclamatiilor; si
 12. administrarea eventualelor vizite in locatia noastra sau in spatiile alocate.

Aceste date sunt colectate fie direct de la Dvs. fie prin intermediul partenerilor nostri de distributie.

Oferirea datelor personale este optionala. Cu toate acestea, in situatia in care nu doriti sa le oferiti, acest aspect poate afecta anumite servicii, printre care si vanzarea si distributia produselor.

Categorii de date personale procesate si baza legala a procesarii

We process the following categories of your child’s personal data exclusively on the basis of your consent according to Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation (“GPDR”) for the purpose of conducting promotional events, including children’s races:

 1. numele copilului
 2. varsta copilului

Procesam aceste categorii de date personale conform descrierii din Anexa 1, in baza interesului nostru principal (conform articolului 6(1)(f) GDPR), asa cum este el descris la punctul 1 mai sus.

Transferul datelor personale

In scopul descris mai sus, vom transfera anumite date personale catre urmatorii destinatari:

 1. furnizori de servicii IT cu care colaboram;
 2. partenrii nostri de distributie si de afaceri in cazul in care acestia sunt implicati in livrarea de produse/servicii;
 3. banci pentru administrarea tranzactiilor de plata;
 4. reprezentanti legali;
 5. auditori;
 6. tribunale;
 7. autoritățile administrative competente, în special autoritățile fiscale;
 8. agenții de colectare a datoriilor;
 9. finanțatori externi;
 10. parteneri de contract sau de afaceri implicați sau care ar trebui să fie în executarea livrării sau serviciului;
 11. asigurători în contextul încheierii unui contract de asigurare referitor la livrarea de servicii sau producerea evenimentului asigurat;
 12. managementul corporativ la furnizor sau client, dacă este cazul;
 13. clienți; și
 14. furnizori de servicii de reparații și întreținere.

Unii dintre destinatarii menționați mai sus pot fi localizați sau pot procesa date personale în afara țării dumneavoastră. Nivelul de protecție a datelor într-o altă țară poate să nu fie echivalent cu cel din țara dumneavoastră. Prin urmare, luăm măsuri pentru a garanta că toți destinatarii oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, dacă este necesar. Facem acest lucru, de exemplu, prin încheierea de acorduri adecvate de transfer de date bazate pe Clauze Contractuale Standard (2010/87/EC și/sau 2004/915/EC). Astfel de acorduri, dupa caz, sunt accesibile la cerere la adresa de e-mail mailto:GDPR@striderbikes.com

Perioada de pastrare

Datele dvs. personale vor fi păstrate pe o durata rezonabila si necesara pentru realizarea scopurilor enumerate în punctul 1 de mai sus și în măsura permisă de legile aplicabile. În orice caz, vom păstra datele dvs. personale atât timp cât există obligații legale de pastrare sau până când potențialele pretenții legale nu sunt încă prescrise de lege.

Drepturile Dvs. in legatura cu datele personale

În conformitate cu legislația aplicabilă, aveți, printre altele, următoarele drepturi (în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă): (i) să verificați dacă și ce tip de date personale deținem despre dvs. și să solicitați copii ale acestor date, (ii) să solicitați corectarea, completarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau prelucrate în neconformitate cu cerințele aplicabile, (iii) să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale, (iv) în anumite circumstanțe, să vă opuneți din motive legitime la prelucrarea datelor dvs. personale sau să revocați consimțământul acordat anterior pentru prelucrare, (v) să solicitați portabilitatea datelor, (vi) să cunoașteți identitatea terților către care sunt transferate datele dvs. personale și (vii) să depuneți o plângere la autoritatea competentă. Retragerea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat anterior retragerii acestuia.

Datele noastre de contact

Vă rugăm să adresați solicitările dvs. și orice alte întrebări referitoare la această notificare la:

Strider Sports International, Inc.
2221 N. Plaza Dr.
Rapid City, South Dakota 57702
USA
info@StriderBikes.com

Last updated: 30 November 2020.

ANNEX 1

 1. Master data
  – serial number;
  – name;
  – academic Title;
  – salutation/sex;
  – address;
  – language;
  – picture;
  – telephone and fax number and other information necessary for addressing through modern communication techniques (e.g., email);
  – year of birth;
  – date of birth; and
  – company register data
 2. Customer relationship data
  – marital status;
  – number of children;
  – name of children;
  – birth date of children;
  – address of children;
  – name of school;
  – address of school;
  – name of parents;
  – address of parents;
  – salutation/sex of parents;
  – birth date of parents;
  – commercial interest of the customer (on basis of previous behavior or statements of the customer to the controller);
  – purchase power classification;
  – support data (such as: sent marketing material, visiting rhythm, etc.);
  – purchase behavior (frequency and volume);
  – other response behavior to marketing activities of controller;
  – bonus or other benefit data;
  – contest-related data;
  – time and rank at promotional race;
  – history of orders placed;
  – history of inquiries made;
  – customer category; and
  – correspondence.
 3. Commercial information
  – creditworthiness data;
  – blocking indicator (contact ban, invoice block, delivery block, posting lock, payment stop);
  – category of customers or suppliers (including regional allocation, etc.);
  – identification number for official statistics such as VAT-number or Intrastat identification number;
  – purchasing association category and/or group of companies;
  – language of correspondence, other agreements or keys for data exchange;
  – object of delivery or service;
  – bonus or commission data etc.;
  – contact person at data subject for processing of delivery or service;
  – third persons involved in service performance including data about type of participation;
  – terms of delivery or service (including data about place of delivery or service, packaging, etc.);
  – customs clearance data (e.g., country of origin, customs tariff number) and export control data;
  – insurance of delivery data or service and related financing data;
  – tax liability and tax calculation data;
  – conditions of financing a payment;
  – bank details;
  – credit card numbers and credit card company;
  – credit management data (e.g., credit limit, bill of exchange limit);
  – payment data or service performance data of data subject;
  – payment reminder or lawsuit data;
  – bank account data or payment document data;
  – expenses and earnings related to the service;
  – special G/L transactions (specific valuation allowance, notes receivable, down payment, bank guarantee);
  – scope of power of representation;
  – functions of the data subject at the service recipient or service provider;
  – business cases handled by the data subject; and
  – company register data.
 4. Informatii despre Garantie
  – produse înregistrate în scopuri de garanție;
  – data achiziționării produselor relevante
  – locul de achiziție și livrare a produselor relevante;
  – perioada de garanție;
  – numărul de cereri de garanție anterioare;
  – motivul cererilor de garanție anterioare; și
  – rezultatul cererilor de garanție anterioare.
 5. Logistics
  – identification number such as VAT-number or Intrastat identification number;
  – purchasing association category and/or group of companies;
  – object of delivery or service;
  – bonus or commission data, etc.;
  – contact person at data subject for processing of delivery or service;
  – third persons involved in service performance including data about type of participation;
  – terms of delivery or service (including data about place of delivery or service, packaging, etc.);
  – customs clearance data (e.g., country of origin, customs tariff number) and export control data;
  – insurance of delivery data or service and related financing data;
  – tax liability and tax calculation data;
  – conditions of financing and payment;
  – bank details;
  – credit card numbers and credit card company;
  – credit management data (e.g., credit limit, bill of exchange limit);
  – payment data or service performance data of data subject;
  – payment reminder or lawsuit data;
  – bank account data or payment document data;
  – expenses and earnings related to the service; and
  – special G/L transactions (specific valuation allowance, notes receivable, down payment, bank guarantee).